Integritetspolicy
Vi på Qulinda AB uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina personuppgifter. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg när du lämnas dessa till oss. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

​För all behandling som sker inom Qulinda AB:s verksamhet är Qulinda AB organisationsnummer 559190-9550 personuppgiftsansvarig.

​Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Varför samlar vi in och använder data?
Qulinda AB samlar in och använder data för att uppfylla och förbättra våra åtaganden och tjänster. Vi använder data i syfte att:

a) tillmötesgå förfrågningar om våra produkter och tjänster
b) marknadsföra och informera om våra tjänster samt kommunicera information och nyheter vi anser är av intresse för dig.
Vilken data samlar vi in?
Beroende på vilken situation du kommer i kontakt med Qulinda AB, kan dina personuppgifter vara i en av följande kategori:

a) personuppgifter så som namn, e-postadress, telefonnummer, adress, arbetstitel
b) användarinformation om hur du interagerar med vår hemsida, så som typ av webbläsare och typ av enhet
c) annan information du förser oss med genom kontakt med oss
Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Qulinda AB kommer inte sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlas in. Däremot, för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och skicka ut marknadsföring delar vi dina personuppgifter med tredje parter. För detta gäller:

a) Tjänsteleverantörer: vi delar personuppgifter med leverantörer för i huvudsak IT-drifttjänst (så som datalagring, support och underhåll) och marknadsföringstjänster så som administration av marknadsutskick.
b) Leverantörer: vi delar personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners för att kunna leverera dina köpta varor
c) Statliga myndigheter: vi delar personuppgifter med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

De flesta av de tredje parter vi delar personuppgifter med enligt ovan är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för vår räkning och i enlighet med de ändamål för vilka vi har samlat in uppgifterna.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om du har upprättat en kontakt med oss, eller har ingått i ett avtal med oss, kommer Qulinda AB spara dina kontakter tills du eller Qulinda AB önskar avsluta kontakten. Om du har dragit tillbaka ditt samtycke kan vi ändå behålla vissa uppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska förpliktelser. Om vi inte har fått ditt samtycke till behandling behålls uppgifterna bara i en utsträckning vi får göra det enligt lag.
Länkar till externa webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Qulinda AB ansvarar inte för den insamling och behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.
Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy förändras kommer Qulinda AB publicera den justerade policyn på qulinda.com med information om när förändringarna träder i kraft. Vi kan även välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post.
Vad är dina rättigheter som registrerad?
Du kan när som helst be oss ändra din data, begära ett utdrag av datan eller be oss radera alla personuppgifter vi har kopplade till dig i våra system.

Du kan klicka på "Avprenumerera" i våra e-postutskick när som helst för att inte längre motta e-post från oss. Notera att avprenumeration på e-postutskick inte är detsamma som att vi raderar alla personuppgifter vi har kopplade till dig i våra system.
Kontaktinformation
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter, vill begära ett utdrag, rätta eller radera dina personuppgifter, kontakta oss på något av följande sätt:

Qulinda AB
Norra Ving, Ekhagen 1
532 93 Axvall
info@qulinda.com
Qulinda AB
info@qulinda.com
0722-34 16 00
© Qulinda AB 2024