Betesdjur
Om du har betesdjur underlättar vårt system din vardag. Du hittar dina djur lättare och kan följa dem i antingen dashboarden (på datorn eller paddan) eller i android appen.

Detta betyder att du kan hitta djuren snabbare. Du får även ett larm om de rymt utanför sin angivna hage. Detta gör att du kan känna dig tryggare och kolla till dem då och då i din app, för att se var de är, och hur de rör sig.

Är det sedan så att du även vill koppla upp en åtelkamera, för att exv kunna se att en grind är stängd, eller om det finns vatten i vattenhon, så går detta bra.

Vi utvecklar ett system, dit du kan koppla flera olika typer av hårdvara. Du kan själv plocka ihop antal enheter som du vill ha uppkopplade. Det går att blanda postionstaggar och åtelkameror huller om buller. Du behöver även ha ett abonnemang som täcker det antalet uppkopplade enheter som du vill ha.

För att göra det enkelt att komma igång, så har vi skapat olika kompletta startpaket, där allt du behöver för säsong 2024 finns med.

Beta-produkter
Under säsongen 2024 kommer vi även låta dig, som vill, använda våra beta-produkter, dvs de produkter som är under utveckling, men som ännu inte är riktigt flygfärdiga. Självklart får du använda dessa beta-produkter utan kostnad. Det vi önskar ifrån dig som använder den är feedback och önskemål på förbättringar. Bl a kommer den spännande aktivitetsanalysen att finnas med som en betaprodukt. Där du kan följa hur mycket djuren rör sig, och när de rör sig på ett dygn, planen är att du på sikt ska kunna få ett larm om ett djur rör sig ovanligt mycket, eller litet för just den individen.

Detta är bara en av alla spännande produkter som vi har i pipen. Men för att det ska bli bra och efterfrågade produkter och funktioner så behöver vi hjälp och feedback ifrån dig som är lite av en pionjär och vågar tänka lite nytt och utanför boxen.
Qulinda AB
info@qulinda.com
0722-34 16 00
© Qulinda AB 2024